UncategorizedСексуалност за всички възрасти

Сексуалност за всички възрасти

Una Sexualidad para todas las edades

Сексуалност за всички възрасти

През последните десетилетия възрастните хора стават все по-видими в обществото. Разработени са различни програми, които допринасят за приобщаването и участието на възрастните хора като активни субекти в политическата сфера, на пазара на труда, в образователната и културната сфера, както и в дейностите през свободното време в обществото, което подобрява качеството им на живот.

Сексуалността с нейните преживявания, аспекти на удовлетворение и адаптация към промяната, която носи този нов етап, е аспект, който не се разглежда в дълбочина поради митовете, които го обуславят.

Участието за подобряване на качеството на живот предполага взаимодействие във всички посоки. Не е достатъчно да се премахнат ситуациите на нежелана самота; участието предполага да се установи връзка и да се вземе предвид както междупоколенческата принадлежност, така и разрешението да се отвори вратата за преживявания изпълнени с обич, любов, удоволствие и т.н.

Митовете и негативните образи, които заобикалят жизнената фаза на старостта, и които потискат модела на жизнения проект, предполагащ удовлетворяваща сексуалност, допринасят за поддържането на стереотипи, според които любовта и еротиката са само за младите хора.

Активното остаряване може да отиде по-далеч от участието на възрастните хора в инициативи за солидарност, четене, занаяти или готвене. Качеството на живот включва удовлетвореност от живота и сексуалността не може да бъде пропусната.

През 1991 г. Общото събрание на Организацията на обединените нации обяви редица принципи за възрастните хора: независимост, участие, грижи, самореализация, достойнство. От този момент нататък се работи по въпросите на здравето, храненето, жилището, семейството, социалното благосъстояние, заетостта и доходите, образованието и отново се пренебрегва сексуалността. Тази политика допринася за поддържането на митове, стереотипи и табута.

От моя център за сексологични грижи в Авила работя с цикъл от семинари, наречен „Сексуалност за всички възрасти“, където се полагат грижи за благосъстоянието, като се работи от една различна гледна точка, базираща се на сексологията.

Тези семинари са инструмент (начин), за оптимизиране на възможностите за подобряване на качеството на живот. Съществуват многобройни инициативи, които насърчават активното остаряване, а моето предложение акцентира върху ползите от сексологичната област. Цикълът се състои от игри и програми, с които хората си взаимодействат за да предотвратят загубата на познавателните си способности и да активират самопознанието, разпознаването на собственото си тяло и реакциите си по време на общуване с другите, да развият нови начини да казват обичам те, харесвам те, имам нужда от теб и т.н.

Нов език на любовта, който помага да се изостави коитус-генитално-функционален модел. Да се култивират различни начини на живот,  изразяване на привързаност и сексуалност, приемайки телесните промени, наред с други съпътстващи периода, без да се ограничава или потиска сексуалността на индивида.

Centro de Atención Sexológica Milena Marinova Ávila

адрес
Av. de Madrid, 12 2, C, 05001 Avila

имейл
consult@milena-marinova.com

телефон
+34 641 90 77 55
+359 877 38 37 52

Изпратете Whatsapp
Здравейте,
Как можем да ви помогнем?