UncategorizedКак да си обясним съпротивлението на българина при приемане на другостта?

Как да си обясним съпротивлението на българина при приемане на другостта?

Как да си обясним съпротивлението на българина при приемане на другостта?

Как да си обясним съпротивлението на българина при приемане на другостта?

По-конкретно един от аспектите маркиращи идентичността на индивида и неговата сексуалност.  

 

 

Когато стане въпрос за половата идентичност на дете или тийнейджър често се премълчава темата за интегрирането и показността в публичното пространство. От една страна родителите разполагат с много ограничена информация, а  от друга се наблюдава страх от отхвърляне поради “ненормалност”. Заради негативния резонанс от страна на голяма част от обществото, прецедентите да се “разреши” или да  чуе детето/тинейджъра са единични и придружени от съмнения и объркване. Голяма част от юношите са принудени да крият своята идентичност до навършване на пълнолетие. Логична  тактика за предпазване от ксенофобски атаки, отлъчване, подигравки или агресивно поведение.

В по-късен етап, най-често напускат родината си.

В процеса на социализация индивидът е под най-силно влияние на социални институции, като семейството, училището, религиозната общност, приятелите, медиите, съседите и т.н.  Този фактор обяснява поведението му.

 

До неотдавна се приемаше теорията, че мястото и пространството играят важна роля в изграждането на идентичността. В българската култура все още се приема вярването, че точно тази теория и ориентацията на човекът са генетично предопределени и всяко “отклонениее post-factum от прякото влияние на обкръжението, примера или увредени гени (бих го сравнила с вирусът COVID-19, силно заразно).

Приет е за общовалиден дуалистичния, строго затворен модел на хетеросексуални индивиди с ясно очертани ролеви групи, маскулинни и фемининни. Културно наследствените ценности повлияни от религията формират светогледа и правилата на нашето общество. Всеки, който се осмели да се усъмни в тяхната общовалидност, поема риска да бъде отлъчен и подложен на социален натиск. Недоброжелателната среда често има травмиращо отражение върху личността  и близките му. Обичайно наблюдаван феномен е подтискане и прикриване на “неправилната” индивидуалност  или сексуалност.

 

От къде идва идеята за правилна или неправилна идентичност?

Как разбираме личността?

Тези или подобни въпроси са вълнували, както древните мислители така и съвременните изследователи.

Безспорно Фройд формулира една от най-изчерпателните теории за човешката личност.  Но какво разбираме под личност и идентичност? А защо предизвиква объркване при не покриване на очакваните идеали?

Личността представлява организирани психологични и физически компоненти в един човек, които създават и определят уникалните му характеристики и поведение. Също така е представена като устойчива система от склонност за действие, мислене и чувстване по определен начин, т.е. неговата уникална и неповторима форма на съществуване.

Теориите за личността наблягат на една основна функция, адаптацията и максималното приспособяване в света. От тази гледна точка, тя се разглежда и разбира като вид инструмент за оцеляване, но никой не може да бъде вместен идеално в представените категории, защото не съществува теория за конкретната личност.

В Психологията водещ принцип е концепцията за индивидуалните разлики, което е доказателство, че разнообразието в биологичния свят е правило, а не изключение. Структурирането и рамкирането на личността и идентичността в социално-културен аспект е резултат на исторически изградени модели, и представи. Всъщност индивидът се ражда с набор от индивидуални физически и биологични характеристики, а  впоследствие, под въздействие на средата те се осмислят чрез категориите на културата. В този смисъл – няма нищо биологично в сексуалността и в половата идентичност, а индивидът се научава да “осмисля” сексуалната категория, към която са го причислили другите/ културата. (Димитров, 2017)

За разлика от други култури, европейската е изградена под влиянието на патриархално-християнски-капитализъм. В нашето общество родителите започват да третират детето по строго определен начин още преди да бъде родено. С научаване на първичните полови белези в периода на износване се проектира неговият живот. Мебелировката на бъдещата детска стая, цветовата гама на дрехите, подбора на играчки, в последствие дори и начинът, по който се докосва, прегръща и обслужват първичните му нужди. В по-късен етап, похвалите към определени качества също са водени от строги правила. Това дава сигурност, че детето ще бъде адекватно обучено да изпълнява съответната роля в обществото.

Към всичко това, прибавяйки факта, че около втората година се проявява ядрото на личността във вид на декларирано “Аз” и малко по-късно (около 5 г.), възниква първичната полова идентичност, за детето семейството е моделът и гледната точка за разбиране на социалните взаимоотношения, както и идентификация с определена полова идентичност.

Голяма част от изследванията през последните 20 години поддържат тезата, че детето на тази възраст вече знае коя е неговата идентичност, разполагайки с богат опит от наблюдения върху заобикалящите го и техните ролеви модели. Друг е въпросът, че не винаги му е позволено да изрази себе си. Поради това често се наблюдава в периода на 11-12 годишните резки промени в поведението. Нуждата да бъдат харесвани от връстниците си и разпознати, като личността която са, води до иницииране на първи опити за самоутвърждаване и самоосъзнаване.

 

След всичко това и имайки в предвид, че Аз-концепцията е резултат от дълъг, и сложен процес, като последица от който индивидът възприема себе си , когато е в дисонанс с поставеният му  “етикет” , настъпва така нареченият личен-вътрешен дуел, което психиатрията определя, като “полово-личностно разстройство” (полова дисфория).

Всичко това, само по себе си, задвижва една цяла система на клинично категоризиране и безкомпромисно поправяне на “повреденото”.

 

Ако само за миг си позволим да загърбим каталогизирането на индивида и си припомним, че разнообразието е в основата на всеки биологичен вид, ще си позволим да се освободим от натрапчивото търсене на патология в другостта. Това със сигурност ще намали очакванията, които имаме към биологичния пол да припокрива строги  социално приети роли и ще е стъпка към изграждане на хармония в обществото, тъй като обществото сме всички ние.

 

Завършвам със скромно мнение отностно ролята на психологията. Известно е, че с различните си теории и концептуални виждания тя може да обясни всичко, но обикновено post factum.

Що се касае до превенцията нейните възможности са ограничени, особено в българската култура, в която загнездените исторически представи определящи националната психика са характерни и в съвремието – поддържани от врачки, пророчества и мистика. В този смисъл, присъствието на психологията в образователната система е повече от необходимост.

 

Считам, че си струва да бъдат положени усилия в тази насока, ако реално претендираме за съдействие на адаптивността на тези деца и юноши, и емоционално ценностното им отношение към себе си.

 

За съжаление към днешна дата, обществото все още не умее (така е научено, или така му е угодно) да зачита човешките права и достойнства, а всъщото време изисква да не бъдат накърнява и неговите.

Парадоксално и също толкова заразно!

Милена Маринова, Сексолог

 

 

Centro de Atención Sexológica Milena Marinova Ávila

адрес
Av. de Madrid, 12 2, C, 05001 Avila

имейл
consult@milena-marinova.com

телефон
+34 641 90 77 55
+359 877 38 37 52

Изпратете Whatsapp
Здравейте,
Как можем да ви помогнем?