UncategorizedАз и Ти

Аз и Ти

Аз и Ти

Когато ме консултират, отностно затруднения от еротично-сексуален характер, все по-осезаемо се наблюдава наличието на вече съществуващи проблеми в отношенията между партньорите. Проблеми, дължащи се на патриархалния модел за връзка.
В терапевтичния процес, неминуемо се налага да работя върху осъзнаването на връзката във вдвойката като взаимодействие и взаимообвързаност.
Защото не можем да отделим сексуалността от отношенията и психодинамиката на самата връзка.
В този смисъл, еротиката и сесксуалността не са просто оргазъм или ерекция, а начин на комуникация, изживяване, споделяне, танц и говор; диалог.
Това обръщане към другия, покана за контакт е част от автентичния диалог между субектите, като интер- субективност.
За разлика от друг тип терапии, сексологичната акцентира и работи към взаимодействието между партньорите, към “полето”, което се формира във всички ситуации, когато си взаимодействат, както помежду си, така и със заобикалящото ги.
Ето защо, не може да говорим или третираме само “страдащият” от конкретното затруднение, а говорим за взаимодействащо поле, в което се осъществява явлението.
Няма проста причинно следствена връзка.
Явленията не могат да бъдат преписани само на единия партньор или причина, те се случват в момента, когато специфичните условия са налице.
Това взаимодействие между частите, партньорите, може да се визуализира най-ясно чрез рисунката на Ешер, когато две ръце едновременно се рисуват една друга.
Това, което се случва при взаимодействието на единия партньор с неговият свят, също ще се прояви при взаимодействието на този партньор със света на другият и обратно.
Една от характеристиките на сексологичната терапия е, че работи с тук и сега, позволявайки на всеки един от партньорите да осъзнае и види, взаимодесйтвието на неговия свят с този на партньора. Отражението на идеали, вярвания, ценности, забрани, и т.н., което афектира връзката като цяло.
Един от ключовите моменти е осъзнаването на взимовръзката между психичната нагласа и физиологичния сексуален отговор на тялото.
Сексуалният отговор не е само когнитивен процес, а нещо, което се случва и усеща с тялото (сетивата), с усещането за ценност, приемственост, внимание, респект, благополучие, хармония… За това терпията е насочена към развиване на способността за осъзнаването, като активен процес водещ до хармонични и креативни отношения във връзката.
Човек може да разграничи частите (тяло- психика) както и цялото, но не може да ги раздели, и смисълът на частите, както и смисълът на цялото винаги са свързани с тяхното взаимно действие и взаимодействие със заобикалящата среда.
На различните етапи се работи с един или друг аспект на проблематиката, но истинската помощ започва тогава, когато всеки един гледа на другия, като на такъв, какъвто е.
Виждайки го различен, по определен, уникален начин, който е спецефичен за него/нея и го приема такъв, какъвто го вижда.
Да приемеш другия означава да положиш огромни усилия за да се обърнеш към него/нея и да утвърдиш различното и уникално съществуване на другия човек – неговата различност, но и в същото време да признаеш общочовешката връзка на взаимосвързаност и влияние на казаното или неизказаното от теб самия.
Отношенията на двойката се движат в своята цикличност, оттегляне и отново към усещане за сливане, но винаги изисквам яснота отностно сексуалния човешки отговор, и осъзнатост, че не съществуват вълшебни копчета, които да стимулират оргазми или ерекции, а “правилното” функциониране е част от процесът включващ целият набор от вербални, невербални прояви, начини за изразяване, като присъщо и неотделимо от единния организъм цяло. Връзката като единство между тяло у дух, поведение и телесни преживявания.
Милена Маринова, Сексолог
Centro de Atención Sexológica Milena Marinova Ávila

адрес
Av. de Madrid, 12 2, C, 05001 Avila

имейл
consult@milena-marinova.com

телефон
+34 641 90 77 55
+359 877 38 37 52

Изпратете Whatsapp
Здравейте,
Как можем да ви помогнем?