diversidad funcional y sexualidad

Ние помагаме да се приеме и оцени функционалното разнообразие и сексуалността на индивида.

 

Функционалното многообразие и сексуалността са присъщи на човешкото същество, поради което е важно да има програми за сексуално образование, които да дадат гласност на тези понятия, и с които хората от всички възрасти да получат професионални насоки за да опознаят и приемат себе си, така че да могат да живеят по-пълноценно и по-щастливо.

 

В Центъра за сексологични грижи „Милена Маринова“ сме много ангажирани със сексуалното образование, отвъд разбирането на секса като практики и гениталии, за да насърчим способността за опознаване на индивида, с неговите нюанси, разновидности и различия, тъй като всеки човек е уникален и трябва да го разбере, за да може да го приема без дискриминация или ценностни оценки.

 

Съдържанието е адаптирано към всеки образователен етап, като затвърждава важни понятия за взаимоотношенията, сексуалността и еротиката. Всичко това се съчетава с предотвратяване на дискриминацията, насърчаване на равенството и избягване на насилието, свързано с пола.

 

Множествеността в сексуалността и на функционално ниво са области, върху които работим в нашия център.

 

Сред трудностите, върху които може да се работи при нашите сексологични консултации, са функционалното разнообразие и сексуалността, както и трудностите свързани с оргазма, ерекцията, еякулацията, промените в тялото, заболяванията и др.

При двойката, ние помагаме да се подобри съжителството и да има задоволителна връзка, преодолявайки трудности като липса на синхрон в очакванията, ритъма, желанията, ревността и промените, които имат голямо влияние, като бременност, стерилитет, вазектомия, осиновяване, и много други.

 

Ако искате да избегнете пътуването или ако постоянно пътувате, в сексологичния център на Милена Маринова ви предлагаме възможността да се консултирате с онлайн сексолог, който предлага същото ниво на ефективност, поверителност и увереност, както при сесиите лице в лице.

адрес

Av. de Madrid, 12 2, C, 05001 Ávila

електронна поща

телефон

00359 877 38 37 52 - 0034 64 07 46 366

Контакт
Милена Маринова

Информация и контакт


  МИЛЕНА БОРИСЛАВОВА МАРИНОВА носи отговорност за обработката на личните данни на Потребителя и Ви уведомява, че тези данни ще бъдат обработвани в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. (RGPD) и Органичен закон 3 /2018 г. 5 декември (LOPDGDD). Ние събираме данни само с вашето съгласие и ги съхраняваме в продължение на 6 месеца, за да разрешим вашето запитване, освен ако не решите да закупите или договорите някой от нашите продукти или услуги. В никакъв случай данните няма да бъдат съобщавани на трети страни освен по законово задължение. Можете да упражните правата си по всяко време на достъп, преносимост, изтриване, ограничаване, опозиция или право да подадете иск до Контролния орган (agpd.es). Можете да упражните правата си на адрес: А.В. МАДРИД, 12 – 2º C 05001 AVILA (Авила). Имейл: CONSULTA@MILENA-MARINOVA.COM

  Centro de Atención Sexológica Milena Marinova Ávila

  адрес
  Av. de Madrid, 12 2, C, 05001 Avila

  имейл
  consult@milena-marinova.com

  телефон
  +34 641 90 77 55
  +359 877 38 37 52

  Изпратете Whatsapp
  Здравейте,
  Как можем да ви помогнем?