Условия за продажба

Условия за продажба

1. Връзки.

Статиите и уеб страницата могат да предлагат връзки към други уебсайтове и съдържание, което е собственост на трети страни. Единствената цел на връзките е да предостави на потребителя възможност за достъп до тези  страници с цел разширяване на информацията. Поради тази причина, milena-marinova.com НЕ носи отговорност за потребителското им съдържание.

Като услуга за посетителите моята страница може да включва хипервръзки към други сайтове, които не се управляват или контролират от milena-marinova.com, поради което НЕ гарантирам и не нося отговорност за законността, надеждността, полезността, достоверността и навременността на съдържанието на такива уебсайтове или техните практики за поверителност. Моля обърнете внимание преди да предоставите лична информация на трети страни!  Техните практики за поверителност може да се различават от моите.

2. Потребители

Достъпът и използването на този уебсайт (milena-marinova .com) определя състоянието на потребителя, който приема условията за ползване.

3. Използване на уебсайта

осигурява достъп до статии, информация и данни (наричани по-долу „съдържанието“), собственост на millena-marinova.com. Потребителят поема отговорност за използване на мрежата.

Потребителят се съгласява да използва по подходящ начин съдържанието, което milena-marinova.com предлага чрез своя уебсайт и с оповестяващ, но неограничаващ характер, да не ги използва за: (i) извършване на незаконни или противоречащи на добросъвестността дейности на обществения ред; (ii) разпространяват съдържание или пропаганда от расистки, ксенофобски, порнографски или друг тип незаконен характер, застъпващи се за тероризъм или нарушаващи правата на човека; (iii) причиняват щети на физическите и логическите системи на milena-marinova.com, нейните доставчици или трети страни да въвеждат или разпространяват компютърни вируси или всякакви други физически или логически системи, които е вероятно да причинят гореспоменатите щети; (iv) се опитват да получат достъп и когато е възможно, да използват имейл акаунтите на други потребители и да променят или манипулират техните съобщения.

milena-marinova.com си запазва правото да оттегли всички коментари и приноси, които нарушават зачитането на достойнството на личността, които са дискриминационни, ксенофобски, расистки, порнографски, които застрашават младежите или децата, реда или обществената безопасност или които според екипа не са подходящи за публикуване.

Също така, milena-marinova.com няма да носи отговорност за мненията изразени от потребителите чрез блога или други инструменти за участие, които могат да бъдат създадени в съответствие с разпоредбите на приложимите разпоредби.

4. Какво можете да купите от страницата?

* Лични или / и онлайн консултации.

За да направите покупките си е необходимо да  се регистрирате в секцията за контакти и да попълните формуляра за информация и вида на заявката. След като бъде прегледана заявката в рамките на 48 часа от работната  седмица ще получите отговор, за да конкретизираме следващата сесия и хонорара.

* Работилници

За да резервирате и направите покупка е необходимо да отидете в секцията за контакти и да попълните формуляра упоменавайки типа (заглавието) на работилницата, уебинар или курс. След като получа заявката ще се свържа с вас възможно най -скоро, за да посоча датата и часа на реализирането и.

Начин на плащане

Виртуален POS – ще бъдете насочени към външна защитена платформа за плащане, където можете да се осъществи чрез кредитната или дебитна карта.

5. Пратки

На страницата milena-marinova.com не можете да купувате продукти, които изискват доставка

6. Анулиране / връщане

Можете да отмените сесията, стига да не е реализирана -обработена или резервирана със изпуснат срок за анулация.

Ако сесията вече е обработена или реализирана в този случай вече не можете да я отмените.

Изправена пред невъзможността да извърши услуга предварително платена от потребителя, Милена Маринова се ангажира да върне цялата получена сума възможно най -скоро когато причината за неизпълнение на поетия ангажимент е отнасящ се до личен мотив (свързан със здравословно състояние или друга не предвидима ситуация)  на Милена Маринова.

Ако причината за отмяна е на потребителя сумата ще бъде възстановена изцяло, винаги и когато потребителят е уведомил за отмяна на срещата най -малко 24 часа предварително по имейл (задължително) и чрез телефонно обаждане. В противен случай сумата няма да бъде възстановена.

Отговорността на потребителя е да гарантира, че разполага с необходимите технически средства и добра интернет връзка за да получи услугата, която наема. Несъществуването или неефективността му към момента на изпълнение на договорената сесия няма да бъде причина за връщане.

Ако клиентът не присъства на вече конкретизирана и заплатена сесия  по лични мотиви, би означавало пълна загуба на сумата.

Понастоящем няма продукти, които да подлежат на връщане а обработката на услугите е незабавна което се разбира , че не е възможно да се пристъпи към връщане на услугите след като те са обработени и потвърдени.

Centro de Atención Sexológica Milena Marinova Ávila

адрес
Av. de Madrid, 12 2, C, 05001 Avila

имейл
consult@milena-marinova.com

телефон
+34 641 90 77 55
+359 877 38 37 52

Изпратете Whatsapp
Здравейте,
Как можем да ви помогнем?