Сексуалност на хора с функционално разнообразие

Сексуалност на хора с функционално разнообразие

Сексуален морал и права

Играта на обществото и сексуалността все още е игра на разрешения и забрани, на нагаждане.

Каква трябва да бъде сексуалността?

Кой, къде, за какво и как?

Клиничния модел работи с дисфункции, проблеми, увреждания, разстройства, патологии и други.

Но какво се случва с хората с функционално разнообразие? (прието да се използва термина увреждания)

В модела на човешкия сексуален отговор (Human Sexual Response)при тази група са налице някои дисфункции и тъй като няма начин да бъдат медикализирани попадат в графата на нелечими пациенти, но означава ли това, че не са сексуални? Субстанциалната Сексология тръгва от разнообразието, тя излиза от (coito- genital)функционалния модел и по този начин всеки намира своето място. Култивира благополучие, удоволствие, удовлетворение с всички възможни елементи на разнообразието.

Консултациатя и терапията предлага внимание, грижи, съвети и подкрепа на хората с вродено или придобито функционално разнообразие.

Работи се чрез картата на тялото, предразсъдъците, фантазиите, табутата и очакванията. Терапията със сексолог е насочена към намиране на нови форми (варианти) за изразяване и преживяване на сексуалността.

свържете се

Всяко пътуване започва с първата крачка, ти току-що направи своята

  запитвания
  Аз съм твоя водач, но ти определяш ритъма.

  Как протича консултацията?

  Обикновено сесиите са с продължителност, приблизително 50 минути и първоначално веднъж седмично.

  Всичко зависи от вашите нужди и напредъка, който постигаме.

  В началото се започва с едноседмични консултации, но в процеса на работа честотата на срещите се променя.

  Може да запазите час чрез формуляра на страницата или електронна поща: consulta@milena-marinova.com

  Също така на тел.номер: 00359 877 38 37 52 – 0034 64 07 46 366

  Присъствените консултации се осъществяват с предварителен график в Авила, Мадрид, Плевен.

  Чрез видео-конференция от всяка точка на земята.

  След проверка на  данните на вашата резервация, ще ви изпратя електронна поща с необходимите инструкции за да уточним и потвърдим най-удобният ден и час и за двете страни.

  Моята цел е да откриете пътя съобразен с вашите желания и с това, което чувствате, че е наистина добро за вас.

  адрес

  Av. de Madrid, 12 2, C, 05001 Ávila

  електронна поща

  телефон

  00359 877 38 37 52 - 0034 64 07 46 366

  Centro de Atención Sexológica Milena Marinova Ávila

  адрес
  Av. de Madrid, 12 2, C, 05001 Avila

  имейл
  consult@milena-marinova.com

  телефон
  +34 641 90 77 55
  +359 877 38 37 52

  Изпратете Whatsapp
  Здравейте,
  Как можем да ви помогнем?