Сексуалност на хора с функционално разнообразие

Сексуалност на хора с функционално разнообразие

Сексуален морал и права

Играта на обществото и сексуалността все още е игра на разрешения и забрани, на нагаждане.

Каква трябва да бъде сексуалността?

Кой, къде, за какво и как?

Клиничния модел работи с дисфункции, проблеми, увреждания, разстройства, патологии и други.

Но какво се случва с хората с функционално разнообразие? (прието да се използва термина увреждания)

В модела на човешкия сексуален отговор (Human Sexual Response)при тази група са налице някои дисфункции и тъй като няма начин да бъдат медикализирани попадат в графата на нелечими пациенти, но означава ли това, че не са сексуални? Субстанциалната Сексология тръгва от разнообразието, тя излиза от (coito- genital)функционалния модел и по този начин всеки намира своето място. Култивира благополучие, удоволствие, удовлетворение с всички възможни елементи на разнообразието.

Консултациатя и терапията предлага внимание, грижи, съвети и подкрепа на хората с вродено или придобито функционално разнообразие.

Работи се чрез картата на тялото, предразсъдъците, фантазиите, табутата и очакванията. Терапията със сексолог е насочена към намиране на нови форми (варианти) за изразяване и преживяване на сексуалността.

свържете се

Всяко пътуване започва с първата крачка, ти току-що направи своята

  запитвания
  Аз съм твоя водач, но ти определяш ритъма.

  Как протича консултацията?

  Обикновено сесиите са с продължителност, приблизително 50 минути и първоначално веднъж седмично.

  Всичко зависи от вашите нужди и напредъка, който постигаме.

  В началото се започва с едноседмични консултации, но в процеса на работа честотата на срещите се променя.

  Може да запазите час чрез формуляра на страницата или електронна поща: consulta@milena-marinova.com

  Също така на тел.номер: 0034 64 07 46 366

  Присъствените консултации се осъществяват с предварителен график в Авила, Мадрид, Плевен.

  Чрез видео-конференция от всяка точка на земята.

  След проверка на  данните на вашата резервация, ще ви изпратя електронна поща с необходимите инструкции за да уточним и потвърдим най-удобният ден и час и за двете страни.

  Моята цел е да откриете пътя съобразен с вашите желания и с това, което чувствате, че е наистина добро за вас.

  адрес

  Av. de Madrid, 12 2, C, 05001 Ávila

  електронна поща

  телефон

  Centro de Atención Sexológica Milena Marinova Ávila

  адрес
  Av. de Madrid, 12 2, C, 05001 Avila

  имейл
  consult@milena-marinova.com

  телефон
  +34 641 90 77 55
  +359 877 38 37 52

  Изпратете Whatsapp
  Здравейте,
  Как можем да ви помогнем?