Сексуално образование и училищни центрове

Сексуално образование и училищни центрове

Педагогически колектив

Да говорим за сексуалното образование означава да говорим за Човешкия сексуален факт (ЧСФ), това е да говорим за момичета и момчета, за жени и мъже, които са полови, които живеят като пол и изразяват себе си и се свързват като такива. Целта на сексуалното образование е да накара всички те да се научат да се познават, да се приемат и да изразяват своята сексуалност по такъв начин, че да са щастливи. Ние сме изправени пред това, което изживяват момчетата и момичетата; техните чувства, техните желания, техните емоции, тяхната значимост, техните страхове … техните сексуалности. Сексуалността включва много възможности и всички на едно и също ниво, никоя не е по -добъра от другите и не съществува йерархия, степенуване, оценки.

Ученици

Сексуалното образование, както всяко друго образование, се опитва да събере, представи и обясни неща и факти; накратко идеите, които получаваме от тях. Не е същото да разглеждаш секса като практики и генитали или като ценност. Става въпрос за познаване на пола, а не само за опасностите от секса. Става въпрос за стартиране на интереса и способността за познание: Какви са техните идентичности и как се изграждат, от какво се състоят и техните различия и какви са техните функции?

Като се започне от картата на човешкия сексуален факт, комбинациите в биографията на субектите могат да обяснят разновидностите и разнообразието, начините, нюансите и особеностите на всеки един. Тази сложност, причинена от самата идея за пола, предлага възможности за обяснение или разбиране на голямото разнообразие от това, което се случва с индивидите поради тяхното сексуално състояние. Сексуалното образование основано на сексологията се опитва да обясни това което е различно, без различното да влиза в рамки на дискриминация или преследване.

Процесът се осъществява чрез съдържание адаптирано към всеки образователен етап. Съмненията се изясняват, концепциите за сексуалността, еротиката и връзките се засилват. Понятието секс като конструкция и неговата стойност сама по себе си се  развива на базата на научни материали.

Програмите насочени към младите хора се прилагат за работа по сексуално образование заедно с превенцията на насилието между половете и възпитание в равенство.

 

“Сексът не е това което правят субектите, а концепцията, която прави субектите да имат представа за себе си като субекти на пола”

Efigenio Amezúa

свържете се

Всяко пътуване започва с първата крачка, ти току-що направи своята

  запитвания
  Аз съм твоя водач, но ти определяш ритъма.

  Как протича консултацията?

  Обикновено сесиите са с продължителност, приблизително 50 минути и първоначално веднъж седмично.

  Всичко зависи от вашите нужди и напредъка, който постигаме.

  В началото се започва с едноседмични консултации, но в процеса на работа честотата на срещите се променя.

  Може да запазите час чрез формуляра на страницата или електронна поща: consulta@milena-marinova.com

  Също така на тел.номер: 0034 64 07 46 366

  Присъствените консултации се осъществяват с предварителен график в Авила, Мадрид, Плевен.

  Чрез видео-конференция от всяка точка на земята.

  След проверка на  данните на вашата резервация, ще ви изпратя електронна поща с необходимите инструкции за да уточним и потвърдим най-удобният ден и час и за двете страни.

  Моята цел е да откриете пътя съобразен с вашите желания и с това, което чувствате, че е наистина добро за вас.

  адрес

  Av. de Madrid, 12 2, C, 05001 Ávila

  електронна поща

  телефон

  Centro de Atención Sexológica Milena Marinova Ávila

  адрес
  Av. de Madrid, 12 2, C, 05001 Avila

  имейл
  consult@milena-marinova.com

  телефон
  +34 641 90 77 55
  +359 877 38 37 52

  Изпратете Whatsapp
  Здравейте,
  Как можем да ви помогнем?