Сексуално образование и училищни центрове

Сексуално образование и училищни центрове

Педагогически колектив

Да говорим за сексуалното образование означава да говорим за Човешкия сексуален факт (ЧСФ), това е да говорим за момичета и момчета, за жени и мъже, които са полови, които живеят като пол и изразяват себе си и се свързват като такива. Целта на сексуалното образование е да накара всички те да се научат да се познават, да се приемат и да изразяват своята сексуалност по такъв начин, че да са щастливи. Ние сме изправени пред това, което изживяват момчетата и момичетата; техните чувства, техните желания, техните емоции, тяхната значимост, техните страхове … техните сексуалности. Сексуалността включва много възможности и всички на едно и също ниво, никоя не е по -добъра от другите и не съществува йерархия, степенуване, оценки.

Ученици

Сексуалното образование, както всяко друго образование, се опитва да събере, представи и обясни неща и факти; накратко идеите, които получаваме от тях. Не е същото да разглеждаш секса като практики и генитали или като ценност. Става въпрос за познаване на пола, а не само за опасностите от секса. Става въпрос за стартиране на интереса и способността за познание: Какви са техните идентичности и как се изграждат, от какво се състоят и техните различия и какви са техните функции?

Като се започне от картата на човешкия сексуален факт, комбинациите в биографията на субектите могат да обяснят разновидностите и разнообразието, начините, нюансите и особеностите на всеки един. Тази сложност, причинена от самата идея за пола, предлага възможности за обяснение или разбиране на голямото разнообразие от това, което се случва с индивидите поради тяхното сексуално състояние. Сексуалното образование основано на сексологията се опитва да обясни това което е различно, без различното да влиза в рамки на дискриминация или преследване.

Процесът се осъществява чрез съдържание адаптирано към всеки образователен етап. Съмненията се изясняват, концепциите за сексуалността, еротиката и връзките се засилват. Понятието секс като конструкция и неговата стойност сама по себе си се  развива на базата на научни материали.

Програмите насочени към младите хора се прилагат за работа по сексуално образование заедно с превенцията на насилието между половете и възпитание в равенство.

 

“Сексът не е това което правят субектите, а концепцията, която прави субектите да имат представа за себе си като субекти на пола”

Efigenio Amezúa

свържете се

Всяко пътуване започва с първата крачка, ти току-що направи своята

  запитвания
  Аз съм твоя водач, но ти определяш ритъма.

  Как протича консултацията?

  Обикновено сесиите са с продължителност, приблизително 50 минути и първоначално веднъж седмично.

  Всичко зависи от вашите нужди и напредъка, който постигаме.

  В началото се започва с едноседмични консултации, но в процеса на работа честотата на срещите се променя.

  Може да запазите час чрез формуляра на страницата или електронна поща: consulta@milena-marinova.com

  Също така на тел.номер: 00359 877 38 37 52 – 0034 64 07 46 366

  Присъствените консултации се осъществяват с предварителен график в Авила, Мадрид, Плевен.

  Чрез видео-конференция от всяка точка на земята.

  След проверка на  данните на вашата резервация, ще ви изпратя електронна поща с необходимите инструкции за да уточним и потвърдим най-удобният ден и час и за двете страни.

  Моята цел е да откриете пътя съобразен с вашите желания и с това, което чувствате, че е наистина добро за вас.

  адрес

  Av. de Madrid, 12 2, C, 05001 Ávila

  електронна поща

  телефон

  00359 877 38 37 52 - 0034 64 07 46 366

  Centro de Atención Sexológica Milena Marinova Ávila

  адрес
  Av. de Madrid, 12 2, C, 05001 Avila

  имейл
  consult@milena-marinova.com

  телефон
  +34 641 90 77 55
  +359 877 38 37 52

  Изпратете Whatsapp
  Здравейте,
  Как можем да ви помогнем?