Сексуално образование

Сексуално образование

Сексуално образование основаващо се на Сексология

Сексологията е наука за половете, като логика – на половете. Полове в множествено число. Нейната роля е да ги изучава и разбира. Тя е посветена на всичко, което се разбира и е свързано с факта на съществуване, чувстване и изразяване като жена или мъж, тъй като определението за пол е: фактът да бъдеш мъж или жена.

Без осъждане или поставяне на диагнози, просто разбирайки сексуалното разнообразие, разнообразието като множество възможности, без някоя да е по-добра от другите.

Има много начини за осъществяване на сексуално образование в зависимост от това какво се разбира под секс. Когато сексуалното образование се фокусира върху  контрацептиви, оплождане или болести изгражда модел на генитализирана сексуалност. Фокусът е върху органите, поради което стойността на индивида като пол-личност е изместена и забравена.

свържете се

Всяко пътуване започва с първата крачка, ти току-що направи своята

  запитвания
  Аз съм твоя водач, но ти определяш ритъма.

  Как протича консултацията?

  Обикновено сесиите са с продължителност, приблизително 50 минути и първоначално веднъж седмично.

  Всичко зависи от вашите нужди и напредъка, който постигаме.

  В началото се започва с едноседмични консултации, но в процеса на работа честотата на срещите се променя.

  Може да запазите час чрез формуляра на страницата или електронна поща: consulta@milena-marinova.com

  Също така на тел.номер: 00359 877 38 37 52 – 0034 64 07 46 366

  Присъствените консултации се осъществяват с предварителен график в Авила, Мадрид, Плевен.

  Чрез видео-конференция от всяка точка на земята.

  След проверка на  данните на вашата резервация, ще ви изпратя електронна поща с необходимите инструкции за да уточним и потвърдим най-удобният ден и час и за двете страни.

  Моята цел е да откриете пътя съобразен с вашите желания и с това, което чувствате, че е наистина добро за вас.

  адрес

  Av. de Madrid, 12 2, C, 05001 Ávila

  електронна поща

  телефон

  00359 877 38 37 52 - 0034 64 07 46 366

  Centro de Atención Sexológica Milena Marinova Ávila

  адрес
  Av. de Madrid, 12 2, C, 05001 Avila

  имейл
  consult@milena-marinova.com

  телефон
  +34 641 90 77 55
  +359 877 38 37 52

  Изпратете Whatsapp
  Здравейте,
  Как можем да ви помогнем?