UncategorizedЯВЛЕНИЕТО НАСИЛИЕ

ЯВЛЕНИЕТО НАСИЛИЕ

ЯВЛЕНИЕТО НАСИЛИЕ

От позицията си на сексолог, все по-често наблюдавам връзки със завишено присъствие на насилие, и жени търсещи отговори: защо или с какво го предизвикват.

Насилието предоставя на насилника „решение”, което маскира състоянието му като субект, засегнат от конститутивната вина на всяко човешко същество. Тогава насилието е отговор, който той избира за да се свързва с другия пол. Освен това, той изгражда статуса на бурни връзки, които за много жени имат тайната надежда и се подразбират като знак на любов от Другия, любов, която никога не идва и ги оставя фиксирани-парализирани в това положение.

Идеалите, които обществото насърчава, и които намират отзвук в семейния живот, в образователните практики, в рекламните послания, в прекарването на свободното време и в крайна сметка в начина на живот са условия, които влиаят на субектите живеещи в това общество. Моделите на взаимоотношенията между половете, стойността на жените, техните социални и работни условия, техният статут на власт са въпроси, които обуславят нашите субективни отговори, тези на мъжете и жените, децата и възрастните. Познаваме някои от тези съвременни идеали: наслада чрез предмети, незабавно удовлетворение, масов индивидуализъм като начин на живот, новост и младост.

Но всички тези общи условия за една и съща общност са придружени от постоянно взаимодействие с конкретния опит на всеки индивид. Също така биографията, сборът от житейски опит, определя по важен начин изграждането на личността.

Получените грижи, как са възприемани липсите на такива,  домакинствата приели за уместно злоупотребата или малтретирането, всичко това оставя следи на удовлетворение или болка във всеки един. Наличието на психична патология и/или злоупотребата с токсини са елементи, които откриваме многократно в биографията на много насилници.

Но тези два фактора, за да бъдат оперативни, винаги изискват трета страна, която ни позволява да заключим по един или друг начин: окончателното решение на индивида, начин по който той е субективен и прави тези идеали и житейска траектория свои. Крайният отговор е приемане или отхвърляне на едно желание-фантазията, предложение за връзка, професионален избор или избор на двойка. И е очевидно, че никой не може да замести това решение.

 

Ако се тръгне от сложността, която предполага тази тема, може да формулирам някакъв отговор: няма просто обяснение на явлението с еднозначни термини (образование, власт, патология), нито има – „решението“, има решения, отговори в множествено число.

Милена Маринова, Сексолог

 

 

Centro de Atención Sexológica Milena Marinova Ávila

адрес
Av. de Madrid, 12 2, C, 05001 Avila

имейл
consult@milena-marinova.com

телефон
+34 641 90 77 55
+359 877 38 37 52

Изпратете Whatsapp
Здравейте,
Как можем да ви помогнем?