адрес

Av. de Madrid, 12 2, C, 05001 Ávila

електронна поща

телефон

00359 877 38 37 52 - 0034 64 07 46 366

Контакт
Милена Маринова

Информация и контакт


  МИЛЕНА БОРИСЛАВОВА МАРИНОВА носи отговорност за обработката на личните данни на Потребителя и Ви уведомява, че тези данни ще бъдат обработвани в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. (RGPD) и Органичен закон 3 /2018 г. 5 декември (LOPDGDD). Ние събираме данни само с вашето съгласие и ги съхраняваме в продължение на 6 месеца, за да разрешим вашето запитване, освен ако не решите да закупите или договорите някой от нашите продукти или услуги. В никакъв случай данните няма да бъдат съобщавани на трети страни освен по законово задължение. Можете да упражните правата си по всяко време на достъп, преносимост, изтриване, ограничаване, опозиция или право да подадете иск до Контролния орган (agpd.es). Можете да упражните правата си на адрес: А.В. МАДРИД, 12 – 2º C 05001 АВИЛА (Авила). Имейл: CONSULTA@MILENA-MARINOVA.COM

  запитвания
  Аз съм твоя водач, но ти определяш ритъма.

  Как протича консултацията?

  Обикновено сесиите са с продължителност, приблизително 50 минути и първоначално веднъж седмично.

  Всичко зависи от вашите нужди и напредъка, който постигаме.

  В началото се започва с едноседмични консултации, но в процеса на работа честотата на срещите се променя.

  Може да запазите час чрез формуляра на страницата или електронна поща: consulta@milena-marinova.com

  Също така на тел.номер: 00359 877 38 37 52 – 0034 64 07 46 366

  Присъствените консултации се осъществяват с предварителен график в Авила, Мадрид, Плевен.

  Чрез видео-конференция от всяка точка на земята.

  След проверка на  данните на вашата резервация, ще ви изпратя електронна поща с необходимите инструкции за да уточним и потвърдим най-удобният ден и час и за двете страни.

  Моята цел е да откриете пътя съобразен с вашите желания и с това, което чувствате, че е наистина добро за вас.

  адрес

  Av. de Madrid, 12 2, C, 05001 Ávila

  електронна поща

  телефон

  00359 877 38 37 52 - 0034 64 07 46 366

  Centro de Atención Sexológica Milena Marinova Ávila

  адрес
  Av. de Madrid, 12 2, C, 05001 Avila

  имейл
  consult@milena-marinova.com

  телефон
  +34 641 90 77 55
  +359 877 38 37 52

  Изпратете Whatsapp
  Здравейте,
  Как можем да ви помогнем?